Afdrukken

Aan alle gildebroeders van het St Antonius Abt gilde, en het Onze Lieve Vrouwe gilde. Het is 50 jaar geleden dat het schietterrein ”De Roovere” in het jaar 1962 voor het eerst geopend werd aan de Herselseweg, en bestaat 50 jaar in 2012. Om dit 50 jarig bestaan op 28 mei 2012, vanaf 13.30 uur t/m 20.00 uur op een gepaste wijze te vieren, is in overleg met beide gilden besloten om dit niet ongemerkt voorbij te laten gaan, en dit te vieren met alle leden van beide gilden. Om dit te kunnen vieren is het idee ontstaan om beide gilden tegen elkaar te laten uitkomen. Er zullen op die dag teams gevormd worden van beide gilden die tegen elkaar uitkomen en het totaal van die dag bepaald welk gilde de uiteindelijke winnaar is. Het zullen allemaal spelen zijn die op het schietterrein van toepassing zijn b.v  jeu de boules, schieten op de wip, schieten vrije hand, schieten kruisboog op de wip, schieten kruisboog vlak, ook de jeugd komt aan bod en mogen ook teams maken en tellen mee in de puntentelling voor het totaal. Ieder vanaf 16 jaar betaald een eigen bijdrage van € 5,- en mag u eten en drinken zoveel u wil, kinderen onder de zestien hoeven niet te betalen. Gezien de organisatie van het een en ander is het wel makkelijk dat we van te voren weten wie hieraan wil deelnemen zodat we een geslaagde dag van kunnen maken. De opgave graag voor zaterdag 17 mei 2012 insturen of laten weten aan een van de beide gilden. Op de foto Piet Verberne, de eerste koning 1962 op schietterrein "De Roovere" 50 jaar geleden.