19 september eindelijk weer enige activiteit op schietterrein de roovere. Na maanden vanwege de corona vonden er geen wedstrijden plaats,slechts oefenen was toegestaan mits de corona maatregelen volgens de richt lijnen werden uitgevoerd. Afgelopen zaterdag werd door het St Antonius gilde het hele terrein en kapel  opgeknapt, om het Koning schieten op maandag 21 september geheel volgens de corona proef te laten  te laten plaats vinden. Er zijn de nodige voorzieningen getroffen om dit in goede banen te lijden. aanvang van het Koning schieten zal om ongeveer 11.30 uur van start gaan met een progamma dat is anders als normaal.

Vanaf 6 Juni mogen we weer kleinschalig oefenen op schietterrein de roovere, met een maximum van 20 personen. Beide gilden samen hebben hiervoor een plan van aanpak ingediend bij de gemeente en hebben de goedkeuring terug ontvangen.

Op 25 mei is aan alle gebruikers van het schietterrein De Roovere een E-mail verzonden met daarin de strikte voorwaarden die de gemeente hieraan gekoppeld heeft. Dat houd echter ook in dat we ons strikt aan de regelgeving van het RIVM moeten houden. Zeer belangrijk is o.a. 1,50 meter afstand houden en blijf thuis als u moet hoesten, koorts hebt of verkouden bent.

Bij gebruik van vereniging geweer of kruisboog, door meerdere personen, dient men het wapen voor wisseling van schutter te ontsmetten. Dit is niet van toepassing bij personen die met eigen geweer of kruisboog schieten, mits het alleen gebruikt wordt door hen zelf. Er mag geen gebruik gemaakt worden van de kantine, met uitzondering van toilet en men is verplicht de nodige maatregelen die hiervoor zijn aangegeven op te volgen. Ieder die het terrein betreedt is verplicht zich aan de regelgeving te houden, indien dit niet gebeurd kan men door iedereen er op aangesproken worden en dient men hier direct gevolg aan te geven. Bij slecht weer zal het oefenen afgelast worden, dit zal op de roovere app worden doorgegeven.

2 Mei 2020 zijn nog steeds corona maatregelen van toepassing. Dat betekend dat de schietwedstrijd ten bate van kansplus, welke gehouden zou worden op 3 mei 2020 door deze omstandigheden komt te vervallen. Het is te hopen dat in 2021 wel mogelijk is om deze wedstrijd te organiseren in mei voor kansplus, waarvan de opbrengst geheel ten goede komt van kansplus. Zoals het er nu naar uitziet zullen alle schietwedstrijden en bijeenkomsten voorlopig tot 1 september aan banden zijn gelegd. Het enige positieve nieuws dat in de gildekapel het Mariabeeld weer is terug gekeerd na een grondige opknap beurt,en zijn er meteen bloemen bij geplaatst, en de nodige kaarsen aangestoken. Hopelijk helpt dit om het vervelende corona virus snel te laten verdwijnen, zodat we onze activiteiten op schietterrein "DE ROOVERE " weer snel kunnen hervatten.

Vanwege het besluit van het ministerie is besloten, om alle samenkomsten stil te leggen vanwege de verdere uitbreiding van het corona virus te voorkomen. Dit heeft tot gevolg dat alle activiteiten zoals oefenen, en wedstrijd schieten,vergaderen, en alle ander geplande activiteiten op schietterrein de roovere komen te vervallen. Dit verbod geld voorlopig tot 1juni  om verder uitbreiding van het virus te voorkomen.

13-3-2020. Als verantwoordelijke beheerders hebben wij besloten, vanwege het corona virus, om onze schietactiviteiten op het schietterrein "De Roovere" vanaf zaterdag 14 maart tot en met 31 maart tijdelijk te stoppen. Hoe het daarna verder gaat zal later bekeken worden.