Op 10 maart 2018 werd voor het eerst een nieuwe activiteit opgestart op schietterrein de roovere Er werd een jeu de boules wedstrijd opgestart, tussen beide gilden. Bij de inschrijving op de 1e dag hebben zich al 14 deelnemers aangemeld. Er kan gespeeld worden op alle zaterdagen tot begin juni ,dan zal bekend gemaakt worden wie op de eerste plaats is geëindigd. Deze competitie is opgezet door de organisatie  Wim van de Eijnden en Willy Looijmans , Wim van Brussel, de deelname is gratis, en alleen mogelijk voor leden van  beide gilden en hun familieleden. voor meer informatie of aanmelden kan je terecht bij de organisatie, via de app, telefoon, of op het schietterrein de roovere ,elke zaterdag vanaf 14.30 uur tot en met 18.00 uur. Op de foto zijn de eerste deelnemers bezig met hun wedstrijd.

Zoals gebruikelijk gaan we het oudjaar af sluiten met oliebollen en een drankje voor alle schutters en vrijwiliggers die ons altijd bijstaan, op zondag 31 december 2017, aanvang 14.00 uur t/m 18.00 uur.  Het jaar 2017 was voor de roovere schutters een succesvol jaar. Maar het bijzonderste was toch de organisatie van de Nederlandse kampioenschappen geweer schieten op schietterrein de roovere. Deze werd gehouden onder stralende omstandigheden,en dank zij onze sponsors hebben wij  deze positief kunnen afsluiten. Maar de grootste verrassing tijdens deze Nederlandse  kampioenschappen was toch dat de schutster Angela Verstappen, van de roovere, de titel Nederlands Kampioen vrije hand wist te behalen. Op kringwedstrijden van Peelland, en andere wedstrijden werden maar liefst 74 prijzen behaald, en 6 korps prijzen. Op de kringwedstrijden van Peelland met de kruisboog werd in de A klasse, 1e plaats voor Ad Vlemmix, en de 2e plaats voor Wim van Brussel, in de B klasse was de 1e plaats voor Ton van de Ven, en een 2e plaats voor Willy Looijmans,en het beste korps was voor Jhon Smits, Ad Vlemmix, W Jacobs, Johan Vlemmix, allen roovere schutters. Dan rest mij nog om alle schutters en de mensen die het  afgelopen jaar hun bijdrage hebben gedaan om deze wedstrijden te kunnen organiseren,  te bedanken voor hun inzet, verder wil ik alle bezoekers van de site, medewerkers, en schutters,  een zalig uiteinde en een Gelukkig  Nieuwjaar toe wensen

5 november 2017 werd het geweer schietseizoen van kring Peelland op de wip afgesloten met een vrij toegankelijke schietwedstrijd te Lieshout. De opkomst was groot voor deze laatste wedstrijd van het jaar 2017. Het schietseizoen zal in medio maart 2018 weer worden hervat, nadat de nieuwe wedstrijden weer zijn vastgelegd. De aanvang van deze wedstrijd werd begonnen bij een echte herfstachtige temperatuur, behoorlijk fris dus. Een drietal roovere schutters wist zich toch weer in de prijzen te schieten. Op het onderdeel vrije hand behaalde Angel van Moorsel een 4e plaats, Willie Donkers een 6e plaats en Hann van Seggelen een 7e plaats. En tot slot nog een 5e plaats personeel voor Angel van Moorsel. De eerste puist prijs was voor Willie Donkers. Op de foto de schutters tijdens de wedstrijd.

22 oktober 2017 vrije geweerschietwedstrijd te Aarle Rixtel. Deze vond plaats onder wat herfstachtige omstandigheden. Van alle roovere schutters die aan deze wedstrijd deelnamen was Angel van Moorsel, als enige in staat om zich in de prijzen te schieten. Het was een unieke prestatie van deze schutter, die in een uitmuntende vorm verkeerde en maar liefst 4 prijzen wist te behalen, namelijk 1e plaats ere kampioen, vervolgens ook nog eens 1e plaats kampioen, en een prachtige  4e plaats vrije hand, en tot slot ook nog een 5e plaats personeel. De eerst volgende wedstrijd is een vrije avond wedstrijd op zaterdag 28 oktober, aanvang 18.00 uur op de St Joris veste te Someren. Nog even gezellig bij elkaar tijdens de prijs uitreiking.

Zondag 8 oktober 2017 laatste kringwedstrijd geweer schieten van dit seizoen op schietterrein de roovere. De weersomstandigheden waren een beetje druilerig. Toch wisten de roovere schutters diverse prijzen in de wacht te slepen en zo de laatste kringwedstrijd toch nog succesvol af te sluiten. De roovere schutter Frans van de Ven was deze keer de beste schutter op het onderdeel vrije hand schieten. Hij behaalde een mooie 1e prijs en plaatste zich meteen voor de deelname aan de kring kampioenschappen 2018 vrije hand. Guus van de Ven wist een mooie 3e plaats te behalen op de vrije hand. Willie Donkers wist de 5e plaats te behalen en Angel van Moorsel een 6e plaats. Op het onderdeel personeel wist Angel van Moorsel een 6e plaats te behalen. Het beste viertal van deze dag was het team van de roovere met de schutters Angel van Moorsel, Willy Looijmans, Thieu Scheepers en Willie Donkers. Ze hebben zich ook weer meteen geplaatst voor de kring kampioenschappen 2018. Op het onderdeel puist waren er 4 prijzen voor Guus van de Ven, Wim van de Eijnden, Hann van Seggelen en Willie Donkers. Op de foto het winnende viertal met de schutters van links naar rechts Willy Looijmans, Thieu Scheepers, Willie Donkers en Angel van Moorsel. Na deze wedstrijd volgen nog drie vrije wedstrijden, die voor ieder toegankelijk zijn die in bezit van een licentie. De eerst volgende is op 22 oktober te Aarle Rixtel.