4 juni 2018 een verrassende ontknoping kruisboog competitie Peelland. De finale wedstrijd die verschoten werd in Lieshout daar wist Dirk van de Ven de volle 15 punten te behalen. Hierdoor op gelijke hoogte gekomen met Ad Vlemmix. Met deze gelijke stand moest er gekampt voor de 1e plaats en 2e plaats. Er werd nadat er getost was, bepaald wie als eerste moest beginnen. Ad Vlemmix was de schutter die als eerste moest beginnen. Er werd geschoten op 3 bomen, op elke boom een schot. Na de eerste ronde was de stand gelijk. De volgende ronde werd geschoten met een hand. In deze ronde wisten beide schutters wederom volledig te scoren. In de 3e ronde werd de moeilijkheid factor verder opgevoerd en werd de afstand van de boom vergroot. Toch wisten beide schutters wederom volledig te scoren. De ronde hierna moest met beide voeten volledig tegen elkaar geschoten worden, zodat de stabiliteit behoorlijk moeilijk is te behouden. Het eerste schot van Ad Vlemmix was mis, Dirk van de Ven die wel raak schoot, behaalde zo de 1e plaats Kampioen van kring Peelland 2018 en wist de kampioen Ad Vlemmix van de laatste 2 jaar te verslaan. Ad moest genoegen nemen met een 2e plaats in 2018. Voor het viertal schieten volgde ook nog een verrassende ontknoping. Het viertal van het Onze Lieve Vrouwe gilde Lierop die voorgaande wedstrijd nog aan de Leiding ging, werd op de laatste wedstrijddag nog verslagen door de schutters van het St Antonius Abt gilde Lierop met 1 punt verschil. De schutters van het winnende viertal waren Guus van de Ven, Wim van Brussel, Peter Berkers en Dirk van de Ven.  Op de foto de winnende kampioen van Peelland 2018 Dirk van de Ven, namens alle roovere schutters proficiat.

1 Juli werd een  geweer kring wedstrijd gehouden bij het St Lambertus gilde te Someren-Eind . Het was een zeer warme dag de zon scheen uitbundig en er stond een straffe wind, met het gevolg dat de schietbakken niet geheel stil stonden . Toch was de roovere schutter Willy Looijmans in een blakende vorm en wist maar liefst 4 prijzen te behalen . Op het onderdeel kampioen behaalde Willy Looijmans een 1e plaats   Op het onderdeel personeel behaalde  Willy Looijmans ook een 1e plaats Op het onderdeel senioren was de 1e plaats wederom voor Willy Looijmans  En wist ook nog een derde plaats vrije hand te behalen. Op de foto Williy bezig met zijn kampioens titel binnen te halen

Kruisboog competitie gaat een spannend einde krijgen met de laatste afsluitwedstrijd die in Lieshout op 4 juli gehouden wordt . Op dit moment gaat Ad Vlemmix aan kop maar op de laatste wedstrijd dag kan Dirk van de  Ven nog langszij komen als het hem lukt om op de laatste wedstrijd 15 punten te schieten. Dan zullen beide schutters nog moeten kampen voor de 1e plaats mits dirk van de Ven de volle 15 punten weet te behalen. Het beste viertal dat op dit moment aan de leiding is het Onze Lieve Vrouwe van de Zeven Weeën met het St Antonius gilde beide uit Lierop met een klein verschil van 6 punten. op de foto de kruisboog wedstrijd te Aarle Rixtel.

13 juni werd alweer  de 4e kruisboog wedstrijd van kring Peelland geschoten te Vlierden, de weersomstandigheden waren ditmaal gunstig, het was warm en zonnig  ideaal schiet weer. Het lukte 4 schutters om de volle 15 punten te behalen. Waarvan 3 roovere schutters namelijk Dirk van de Ven, Ad Vlemmix,Guus van de Ven,en een schutter uit Someren-Eind, Thieu Knapen. Aan de leiding van deze competitie gaan op dit moment Dirk van de Ven, en Ad Vlemmix, ieder met 58 punten in de A klasse. In de B klasse gaat  Jan Leenders, uit Boekel aan kop met 41 punten gevolgd door de roovere schutter Thieu Scheepers, met een punt verschil, en zal het komende woensdag spannend worden in Lierop of Jan Leenders de kop blijft behouden . Het viertal van het onze lieve vrouwe gilde gaat momenteel aan kop 209 punten gevolgd door het St Antonius Abt gilde met 195 punten beide uit Lierop. 20 juni is de kruisboog wedstrijd op schietterrein de roovere aanvang 17.00 uur

3 juni waren verschillende roovere schutters afgereisd naar Beek en Donk om daar aan een kring geweer wedstrijd deel te nemen, het lukte maar drie roovere schutters om in de prijzen te schieten. De weersomstandigheden waren uitstekend,de zon scheen overvloedig en het was windstil,daar lag het niet aan.  Ad Vlemmix, wist op het onderdeel personeel 1e plaats te behalen, en Angel van Moorsel, een 6e plaats. Op het onderdeel kampioen wist Willy Looijmans de reserve kampioen te behalen, en wisten Ad Vlemmix, en Willy Looijmans zich meteen te plaatsen voor de kringkampioenschappen 2018. Op de foto Willy Looijmans, bezig in opperste concentratie om de begeerde titel binnen te halen.