27 Maart 2011 tijdens de kringwedstrijd op de Roovere waren de schutters van de Roovere in een geweldige vorm. Zij wisten op diverse onderdelen totaal 13 prijzen in de wacht te slepen. Deze keer was het Angela Verstappen die in een supervorm verkeerde en de hoogste eer op eiste, 1e Ere kampioen en 1e op het onderdeel kampioen 2e werd Ad Vlemmix, 1e plaats op het onderdeel vrije hand was voor Ad Vlemmix en de 3e plaats was voor Angela Verstappen en Willy Jacobs behaalde de 6e plaats. Op het onderdeel personeel behaalde Angel Moorsel een 3e plaats en Johan Vlemmix een 6e plaats. Op het onderdeel puist waren Toos van Rooy, Hans van de Eijnden, Willy Jacobs, Harrie Berkers en Ton van de Ven de gelukkigen.

26  Maart 2011 werd de tweede wedstrijd van de onderlinge competitie verschoten op de Roovere. Bij het onderdeel opgelegd gaat de schutter Johan Vlemmix aan de leiding. Johan is de enige die op dit onderdeel nog niet gemist heeft. Het is de vraag of hij de vier volgende wedstrijden dit weet vol te houden. Op het onderdeel vrije hand is het Ad Vlemmix die na twee ronden aan de leiding gaat en ook Ad heeft na deze twee ronden nog niet gemist. Wat het kruisboog schieten betreft gaan Ad en Johan Vlemmix aan de leiding na twee wedstrijden, maar beiden moeten wel oppassen want het verschil met onze oudste Roovere schutter Thieu Scheepers bedraagt maar een punt. 

 

13 Maart 2011 wisten de schutters van de Roovere bij de eerste wedstrijd van het jaar, te Aarle Rixtel een zeer goed resultaat neer te zetten. De schutter Angel van Moorsel die in een bloedvorm verkeerde werd na een felle strijd op het onderdeel erekampioen 1e en op het onderdeel kampioen werd angel 2e op het onderdeel personeel wist hij ook nog een 4e plek te behalen. Op het onderdeel vrije hand was het Ad Vlemmix die de 1e plaats op eiste, en Angel met een 2e plaats genoegen moest nemen. Bij het onderdeel puist schieten waren het de schutters, Han van Seggelen 1e  de 2e  en de  5e  plaats Thieu Scheepers en de 6e  plaats Willy Jacobs. Schutters proficiat met jullie behaalde resultaten.

12 Maart 2011 is de onderlinge competitie voor de roovere schutters van start gegaan. De schutters die hier aan deelnemen, moeten voor  28 mei zes wedstrijden schieten met geweer en kruisboog. Het totaal van deze wedstrijden word bij elkaar opgeteld en bij een gelijk aantal punten zal er 28 mei afgekampt worden voor wie de eerste plaats heeft gehaald. De prijzen zijn verdeeld over drie wedstrijdonderdelen vrije hand opgelegd schieten en kruisboog schieten. De prijs uitreiking zal geschieden in juni tijdens de barbeqeu van de roovere schutters. Angel van Moorsel en Willy Jacobs zijn bezig met vrije hand en opgelegd te schieten. 

Zaterdag 5 februari 2011, op deze dag hebben de schutters geoefend met het kruisboogschieten op de wip. Het was een gezellige middag met veel wind, wat een extra handicap was voor de schutters. Met deze kleine onderlinge wedstrijd behaalde Ton van de Ven, Wim van Brussel en Thieu Knapen achtereenvolgens de 1e, 2e en 3e prijs.