1 Mei 2011 werd bij de ST Joris veste te Someren een vrije wedstrijd gehouden waarvande opbrengst geheel ten goede komt voor de gehandicapten vereniging kansplus van Asten en Someren. De schutters van de Roovere waren weer goed op dreef. Ere kampioen werd Ad Vlemmix, 3e Willie Donkers. Bij Personeel werd Ad Vlemmix 1e, Angel van Moorsel 2e, Willy Jacobs 5e en Ton van de Ven 6e. De schutters Jan van Seggelen en Ton van de Ven waren als enige van de Roovere schutters in staat Ad Vlemmix uit te schakelen op het onderdeel vrije hand Jan van Seggelen wist een 3e plaats te behalen en Ton van de Ven een 5e plaats. Op de foto Ton van de Ven in aktie. Het bedrag dat bijeen geschoten werd bedroeg ongeveer € 500,00.

27 April 2011 is de kruisboog competitie van Peelland van start gegaan. In deze competitie zullen 7 wedstrijden geschoten  worden,en zal iedere schutter 15 pijlen moeten schieten per wedstrijd.  De eerste wedstrijd werd in Boekel verschoten. Het aantal ingeschreven schutters voor deze wedstrijd bedraagt 42 personen. Wie het hoogste aantal van treffers op zijn naam weet te zetten zal als winnaar uit de bus komen. Ook word er met viertallen geschoten. Het viertal dat het hoogst weet te eindigen zal als kampioen van Peelland gehuldigd worden. Dit alles zal tijdens de laatste wedstrijd, die in Lierop verschoten word, bekend worden. In 2010 waren het de rode broeders die de eerste plaats behaalden. Op de foto Guus van de Ven tijdens de wedstrijd.

17 April 2011, kringwedstrijd van Peelland te Lieshout was het Ad Vlemmix en Thieu Scheepers die beiden de hoogste eer wisten te behalen maar ook de schutter Angel van Moorsel, weer in goede vorm, moest het toch afleggen tegen Ad en Thieu. De 1e erekampioen werd Ad Vlemmix. 1e kampioen werd Thieu Scheepers en 2e Angel van Moorsel. 1e personeel werd Ad Vlemmix, 2e Angel van Moorsel en 5e Thieu Scheepers. Op de vrije hand was het Ad Vlemmix die de 1e plaats behaalde. Van de 4 verschoten wedstrijden in kring Peelland wist Ad Vlemmix al vier maal achtereen de eerste plaats te halen een nieuw persoonlijk record. Tot slot wisten de Roovere schutters ook nog als 1e viertal te eindigen met de schutters Angel van Moorsel, Thieu Scheepers, Willy Jacobs en Ad Vlemmix. Op de foto zitten de schutters lekker in de voorjaars zon in afwachting van de komende wedstrijd.

10 April 2011 waren de Roovere schutters te gast bij de kringwedstrijd van het wipke te Beek en Donk . Tijdens deze wedstrijd was het Ad Vlemmix die in een uitstekende vorm verkeerde, en op drie onderdelen de vele schutters het nakijken gaf, en de 1e plaats erekampioen, 1e plaats personeel, en de 1e plaats vrije hand opeiste. Willy Jacobs wist nog de 5e plaats vrije hand te behalen. Bij de senioren was het Toos van Rooy die de 1e plaats wist te behalen. Op het onderdeel puist waren de gelukkigen 2e Ad Vlemmix en 3e plaats Thieu Scheepers.

3 April 2011 waren de schutters van de Roovere op bezoek bij de kringschietwedstrijd van het ST Lambertus gilde te Someren-Eind en wisten totaal 12 prijzen in de wacht te slepen. Op het onderdeel viertal schieten,met de schutters Angel van Moorsel, Thieu Scheepers, Ad Vlemmix en Willie Donkers en behaalden zij de 1e plaats. Op het onderdeel vrije hand was het Ad Vlemmix die wederom de 1e plaats wist te behalen. De 1e plaats op het onderdeel kampioen was het Willy Jacobs die met de hoogste eer ging strijken en Thieu Scheepers met een 2e plaats genoegen moest nemen. Op het onderdeel personeel was het Angel van Moorsel die de 1e plaats opeiste, 3e Willy Jacobs, 5e Thieu Scheepers en Toos van Rooy de 6e plaats. Bij de senioren behaalde Toos van Rooy de 1e plaats en Thieu Scheepers een 2e plaats. Bij het onderdeel puist waren het Thieu Scheepers en Hann van Seggelen die een 3e en een 5e prijs wisten te behalen.