14 April 2019 kring geweer schietwedstrijd van het St Antonius gilde op schietterrein de roovere te Lierop. De omstandigheden van het weer, waren zonnig maar wel fris. Er werd goed geschoten door diverse roovere schutters op eigen terrein. Het waren vooral de schutters van het St Antonius gilde die met de meest begeerde titels aan de haal gingen, Guus van de Ven, behaalde de fel begeerde titel van Ere kampioen tijdens deze wedstrijd. Het beste viertal was wederom voor de schutters van het St Antonius gilde met de schutters Ton van de Ven, Wim van Brussel, Guus van de Ven en Frans van de Ven. Op het onderdeel vrije hand was het de roovere  schutter Ad Vlemmix, die de 1e prijs behaalde en Angel van Moorsel, een mooie 3e plaats. Op het onderdeel personeel behaalde Jan van Seggelen, een mooie derde plaats en was er voor Ton van de Ven een 5e plaats en Thieu Scheepers een 6e plaats. De 2e prijs op de puist was voor Toos van Rooij, de 3e prijs Thieu Scheepers, de 4e prijs Guus van de Ven, de 5e prijs Toos van Rooij, de 6e prijs voor Willie Donkers. En zo wisten de roovere schutters hun dag toch weer succesvol af te sluiten. Op de foto het winnende viertal van deze dag.

 

23 Maart 2019 is het nieuwe schiet seizoen van start gegaan, op schietterrein De Beemd in Lieshout. De weersomstandigheden met een prachtige voorjaarszon waren uitstekend en er werd goed geschoten. toch lukte het maar 2 schutters van de roovere om zich in de prijzen te schieten. Het waren de schutters Ad Vlemmix, en Angel van Moorsel, en Jo Looijmans die zich in de prijzen wisten te schieten. Ad Vlemmix behaalde de 1e plaats kampioen, en een mooie 1e plaats vrije hand schieten. Angel van Moorsel behaalde een 6e plaats vrije hand schieten plus een puistprijs, ook was er een puistprijs voor Jo Looijmans. Op de foto Ad Vlemmix die zijn behaalde prijzen in ontvangst neemt in Lieshout. De eerst volgende Kring wedstrijd op 14 April is in Lierop op schietterrein "De ROOVERE".

17 mei 2109 is  het nieuwe geweer schietseizoen 2019 van kring Peelland dat weer van start zou gaan op de St Joris veste te Someren, is afgelast vanwege het overlijden van een gildebroeder. De roovere schutters wensen familie en Gilde St  Joris heel veel sterkte  met dit droevige bericht. De eerst volgende geweer kringwedstrijd is bij het St Servatius gilde te Lieshout 24 Maart 2019.

7 september 2018 werd er door de roovere schutters deelgenomen aan de kring kampioenschappen van Peelland te Mierlo- Hout. Ditmaal lukte het niet om een van deze titels te behalen. Echter in de bij wedstrijd lukte het wel om verschillende prijzen te behalen. Zo wist Willy Jacobs de kampioen titel te behalen, en zich meteen weer plaatste voor de kring kampioen schappen 2019. Op het onderdeel personeel wist Ad Vlemmix, de 1e plaats te behalen, en zich ook meteen plaatste voor de kring kampioenschappen 2019. Willy Looijmans wist de 1e plaats senioren te behalen, een 3e plaats vrije hand en ook nog een plaats 5e personeel. Het beste viertal werd het Onze Lieve Vrouwe gilde uit Lierop met de schutters Ad Vlemmix, Thieu Scheepers, Jan van Seggelen, Willy Looijmans. Tot slot was er ook nog een 4e puist prijs voor Willy Jacobs, en een 6e puist prijs voor Willy Looijmans. Op de foto Ad Vlemmix bezig voor de kring kampioen 2018, en die net niet wist te behalen. De nieuwe kring kampioen werd Henk van de Velde uit Aarle-Rixtel.

30 september 2018 vond als afsluiting van Peelland competitie, een Koppel kruisboog wedstrijd plaats op schietterrein de roovere. Bij deze wedstrijd bepaald een lot wie met elkaar een koppel vormt. Dit gebeurt echter pas nadat iedere schutter zijn 15 pijlen heeft geschoten. Dus nadat ieder een lot heeft genomen, worden 2 dezelfde nummers aan elkaar gekoppeld. Het aantal punten van 2 schutters met hetzelfde lot word opgeteld. Er kunnen maximaal 30 punten gehaald worden. de eerste prijs was voor het was het koppel Wim van Dijk, Aarle- Rixtel, en Gerrit Janssen, Boekel,die de 1e prijs behaalden met 29 punten. De 2e prijs was voor het roovere koppel Willy Jacobs, en Wim van Brussel, met 28 punten. Drie koppels waren geëindigd op 26 punten met moesten nog kampen voor de 3e plaats. na diverse kampronden behaalde het koppel Ad Vlemmix, en Thea van Otterdijk, de derde plaats. Zo werden de kruisboog wedstrijden van Peelland voor het jaar 2018 afgesloten op een zonnig en frisse dag met een koppel wedstrijd afgesloten. Op 28 oktober 2018 zal de jaarlijkse kruisboog vergadering plaats vinden te Mierlo-Hout ,en zullen de datums voor de kruisboog wedstrijden 2019 worden vastgesteld. Op de foto de drie winnende koppels van deze wedstrijd