Helaas is het niet mogelijk het oudjaar 2021 zoals gebruikelijk op 31 december met oliebollen, onder het genot van koffie en een dra20211228_1356191.jpgnkje, het jaar af te sluiten. Het is nu voor tweede jaar wederom niet mogelijk vanwege de corona maatregelen, die nu van toepassing zijn. Laten we hopen dat het volgend jaar weer mogelijk is, om normaal het oudjaar 2022 sfeervol af te kunnen sluiten, en weer verlost zijn van deze vervelende corona regels. Bij deze wil k namens site iedereen,schutters en bezoekers van de site een Zalig en Gelukkig Nieuwjaar toewensen.

   Namens de Roovere website wil ik alle bezoekers van deze website een Zalig en Vrolijk en Gelukkig Kerstfeest toewensen , en late20211224_224710.jpgn we hopen dat aan deze corona pandemie snel een eind komt.

 

 

Zaterdag 30 Oktober is op 79 jarige leeftijd Thieu Scheepers overleden. Thieu was lid van het Onze Lieve Vrouwe van de Zeven we20211105_173726.jpgeën gilde, en een zeer succesvol schutter van De Roovere, en een graag geziene schutter , bij diverse wedstrijden die in Peeland werden gehouden. Thieu was op vele vlakken actief in de schietsport, 30 jaar in het bestuur van de federatie schietcommissie waarvan 25 jaar secretaris. Ook was Thieu 18 jaar secretaris van de geweer schietcommissie van kring Peelland. Verder was Thieu de laatste jaren actief voorzitter van de seniorenclub geweer schieten, maar gaf enkele maanden geleden aan vanwege gezondheid problemen hiermee te stoppen. Bij zijn eigen gilde was Thieu 30 bestuurslid,waarvan de laatste 13 jaar hoofdman.. Voor deze vele verdiensten werd Thieu, koninklijk onderscheiden. De schutters van De Roovere hebben samen Onze Lieve Vrouwe gilde met gilde eer afscheid genomen van Thieu, en wensen zijn vrouw Jo en kinderen veel sterkte in deze moeilijke tijd.

6 oktober2021 komen de activiteiten van het schieten weer langzaam op gang. Dit was het senioren schieten te Beek en Donk, op schietterrein het wipke. Het senioren schieten wat voor de corona voorheen elke 1ste woensdag van de maand werd gehouden, is na een lange corona periode weer hervat. Normaal wordt op de 1ste woensdag van oktober bekend gemaakt wie over 12 wedstrijden de hoogste score heeft behaald, maar vanwege de corona periode was dit niet mogelijk. Tijdens deze wedstrijd werd er wel geschoten om de titel voor de nieuwe senioren koning 2021. Dat de roovere schutters goed kunnen schieten is wel bewezen want in 2019 was het de roovere schutter Willy Looijmans, die deze titel behaalde. Na vele ronden schieten op een taaie vogel was het Willy Jacobs, die met een goedgericht schot de laatste restjes naar beneden schoot en senioren koning 2021 werd. Hierna werd de dag afgesloten met een goed verzorgd koud en warm buffet. Op de foto Willie Jacobs met in ontvangst nemen van de wisseltrofee, en werd hiermee gehuldigd als de nieuwe senioren Koning 2021.

20 September 2021 was het weer zover dat het termijn van de regerende koning van het Onze Lieve Vrouwe van de Zeven Weeën Gilde van 2019 tot 2021 erop zat. Het was een Koningschap welke Gerard Geütjens in 2019 behaalde, een zeer bewogen periode. Gerard die het Koningschap op een volwaardige manier wilde uitdragen, maar heSLAP3137.jpglaas brak het corona virus uit en werden vele optredens afgelast. Zijn eerste optreden na de versoepelingen van de corona werd als eerste geschoten voor de kring Koning van Peelland 2021. Dat Gerard het schieten nog niet verleerd was na deze lange periode bleek wel, en Gerard werd met een wel gemikt schot de nieuwe kring Koning van Peelland 2021. Op 20 September 2021 legde gerard het koningsvest af om zo strijd aan te gaan wie de nieuwe Koning voor de periode 2021 tot 2023 zou gaan worden. Na diverse ronden op de vogel te hebben geschoten liet Gerard zijn schietkunsten goed zien en wist met het 139e schot de laatste resten van de vogel naar beneden te halen. Hierna werd gerard opnieuw geïnstalleerd als nieuwe Koning voor de periode 2021 tot 2023 en kreeg Gerard een groot applaus van alle aanwezigen.  Er werd Gerard een receptie aangeboden, hierna volgde nog een gezellig samenzijn op schietterrein de roovere. Hierna werd de dag afgesloten met onze nieuwe koning in ons gildehuis.