20 September 2021 was het weer zover dat het termijn van de regerende koning van het Onze Lieve Vrouwe van de Zeven Weeën Gilde 2019 tot 2021 erop zat. Het was een Koningschap welke Gerard Geütjens in 2019 in 2021 behaalde, een zeer bewogen periode. Gerard die het Koningschap op een volwaardige manier wilde uitdragen, maar heSLAP3137.jpglaas brak het corona virus uit en werden vele optredens werden afgelast. Zijn eerste optreden na de versoepelingen van de corona werd als eerste geschoten voor de kring Koning van Peelland 2021. Dat gerard het schieten nog niet verleerd was na deze lange periode bleek wel, en werd Gerard met een wel gemikt schot de nieuwe kring Koning van Peelland 2021. Op 20 September 2021 legde gerard het koningsvest af om zo strijd aan te gaan wie de nieuwe Koning voor de periode 2021 tot 2023 zou gaan worden. Na diverse ronden op de vogel te hebben geschoten liet Gerard zijn schietkunsten goed zien en wist met 139 schoten de laatste resten van de vogel naar beneden te halen. Hierna werd gerard opnieuw geïnstalleerd als nieuwe Koning voor de periode 2021 tot 2023 en kreeg Gerard een groot applaus van alle aanwezigen, en werd Gerard een receptie aangeboden,hierna volgde nog een gezellig samenzijn op schietterrein de roovere . Hierna werd de dag afgesloten met onze nieuwe koning in ons gildehuis.

 

29 augustus 2021 werd voor het eerst na de corona periode weer een kruisboog wedstrijd gehouden te Aarle-Rixtel,welke georganiseerd was door de kring Peelland . Het was een regenachtige middag maar de kruisboog schutters gingen vol goede moed van start. Nadat dat ieder in geschoten had waren er drie schutterIMG-20210830-WA0000.jpgs die volle 15 punten wisten te behalen,dit waren de Roovere schutter Ad Vlemmix, Thieu Knapen, Jan van Bree. Hierna werd aangevangen met afkampen. de eerste die afviel was Jan van Bree,hierna volgde nog enkele kamp ronden, en was het uiteindelijk Ad Vlemmix die deze fel begeerde titel kampioen van kring Peelland 2021 behaalde. Op de foto Ad Vlemmix die uit handen van de kringvoorzitter zijn behaalde kampioenschap in ontvangst neemt. Ad namens de site van harte proficiat.

Zondagmiddag _SLA2704.JPG13 Juni op schietterrein De Roovere werd de Hoofdman en schutter Angel van Moorsel van het Onze Lieve Vrouwe van de Zeven Weeën gilde blij verrast met een kringonderscheiding voor zijn inzet bij de kring schietcommissie. Als wedstrijdsecretaris en wedstrijdleider bij vele gildefeesten, kring kampioenschappen en kringwedstrijden vanaf het jaar 2002. Angel was naar schietterrein De Roovere gelokt en was totaal verrast toen plots het Onze Lieve Vrouwe van de Zeven Weeën gilde het schietterrein De Roovere op marcheerde, samen met de schietcommissie, het kring bestuur en een delegatie van het zustergilde St Antonius Gilde Lierop. Nadat deze allen waren aangetreden, gaf de commandant Willie Donkers het woord aan Henk de Hair van het kringbestuur. Er volgde een toespraak voor de vele verdiensten in schietcommissie en op gildefeesten die Angel al die jaren heeft vervult. Hierna reikte Henk de Hair de kringonderscheiding uit en een mooie bos bloemen voor zijn vrouw Nicole aan zijn zijde. Hierna nam de voorzitter van de schietcommissie Jan Rovers het woord en dankte Angel voor zijn toomloze inzet al deze jaren en bood hem ook een cadeautje aan. Na al deze mooie worden was het de beurt aan het eigen gilde en werd op het achterliggend grasveld een vendelhulde gebracht. Hierna bedankte en feliciteerde Angela Verstappen Angel met zijn verkregen onderscheiding van kring Peelland en nodigde namens het OLV gilde eenieder uit voor een stuk vla met koffie. Met een uitdrukkelijke verzoek om de regelgeving van de corona op te volgen. Hierna nam Angel het woord en bedankte ieder voor deze totale verrassing. Angel namens de websitebeheerders en Rooverschutters van harte proficiat.

De site van de roovere is al een tijdje uit de roulatie geweest. De oorzaak hiervan was, dat de site die in 2011 opgezet is, en in gebruik werd genomen, na al die jaren van gebruik, deze verouderd was, en niet meer goed functioneerde , De site beheerders hebben besloten om een gehele nieuwe site op te zetten. De opzet van de nieuwe site is wel wat veranderd,en er zijn de nodige aanpassingen aangebracht. Alle oude items van de vorige site zijn zo veel mogelijk terug geplaatst. Als je bij voorbeeld nieuws artikel het nieuws opent zie je de datum wanneer het laatste nieuws is aangemaakt. Als je hierop klikt opent de pagina met het laatste nieuws. Je kunt ook alle nieuws tot en met 2011 aanklikken en openen. Misschien dat er in de toekomst nog wel wat kleine veranderingen of verbetering worden aangebracht. Het is wel een hele klus geweest om alles weer terug te zetten en opmaak tot een goed eind te brengen. Met een woord van dank aan Guus van de Ven die hiervoor een berg werk heeft verzet. Hierbij is een foto toegevoegd toen het corona virus nog niet actief was. Op deze manier sloten de schutters de competitie onderling nog op een gezellige manier af met een hapje en een drankje. Wij wensen alle bezoekers van de site veel kijk plezier met deze nieuwe site de komende jaren.

10-10-2020 Vanwege het snel oplopende besmettingen van het corona virus, heeft de beheersgroep van het schietterrein De Roovere, besloten om de oefenzaterdagen van het schieten voorlopig tijdelijk stil te leggen, tot een nader te bepalen datum. Laten we hopen dat het virus weer snel onder controle is en weer verder kunnen met onze activiteiten.